Söýmane geldim


1,489 seredip görme

Ýükledi nohurboss
13 ýyl öň

2


Düşündirişler 3

ayhanbaylar (11 ýyl öň)      Habarnama iber
bravo......myrat owez....ajayb sesig bar....hoşboldim.
flower (11 ýyl öň)      Habarnama iber
aydym gaty gowy , sazy yone hindilerinkida?!
Guwkol (11 ýyl öň)      Habarnama iber
Aydym hemme tarapdanam gowy aydym! Mahri bn Myratyn sesi biri birine gelishya!