Näzli ýar


1,527 seredip görme

Ýükledi fleader
12 ýyl öň


Düşündirişler 2

Rasamaha (12 ýyl öň)      Habarnama iber
Shul Bagsha bir soz aydasym gelya "Bolushun yaly gorin,Gornishin yaly bol"bu elbetde men sozum dal,yone tuys shular yaly adamlara aydylaymaly soz...
fleader (12 ýyl öň)      Habarnama iber
BU bagsa gep yok Nury halypan yzyny yoretjeklerden!!!!

Rahman Hudaýberdiýew

Rahman Hudaýberdiýew

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ