Tahyr ýaly


1,257 seredip görme

Ýükledi fleader
12 ýyl öň


Düşündirişler 3

amancamry (12 ýyl öň)      Habarnama iber
hakiki eshek gaty gowi anirryan eken
the_emperor (12 ýyl öň)      Habarnama iber
hakyky yyldyz
fleader (12 ýyl öň)      Habarnama iber
amancamry ozune gaty gownun ytetyan bolsa sen aydym senem goreli...

Rahman Hudaýberdiýew

Rahman Hudaýberdiýew

Hemme suratlary görkez

ÝENE GÖRKEZ